Simeranya Logo

Hizmet veya çözümlerimizle ilgili sorunuz mu var? Hemen bizimle iletişime geçin.

E-Bültenimize Abone Ol

Hizmet ve ürünlerimizdeki yenilikleri, blog içeriklerimizi ve kurumsal bilgilendirmelerimizi yayınlamak için e-bültene kaydolabilirsiniz. Rahatsız edecek sıklıkta gönderim yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz.
Case study

Mobi

MOBİ, işletmelerin saha operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir yazılımdır. Bu platform, iş emirleri, depo yönetimi, malzeme takibi, bakım, yenileme, ekip organizasyonu ve personel performansını detaylı bir şekilde izleme yeteneği sunar.

Neden Mobi?

MOBİ, sahadaki operasyonların ve varlıkların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, bakım ve yenileme maliyetlerinin de kontrol altında tutulmasına katkıda bulunur. Platform, anlık raporlar ve görselleştirmeler sunarak yöneticilere gerçek zamanlı bilgi akışı sağlar ve bu da karar alma süreçlerini destekler.

MOBİ'nin sağladığı detaylı takip ve yönetim özellikleri, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Ayrıca, platformun sunduğu analitik raporlar, yöneticilere stratejik kararlar almalarında yardımcı olur ve işletmenin genel performansını optimize etmeye yönelik önemli bilgiler sunar.

Tüm Saha Tam Kontrol

Modüller

Mobi'nin Bakım Yönetimini Kolaylaştıran Modülleri

İhbar Yönetimi

Kurumun santral hattına gelen bir ihbar durumunda, otomatik bir entegrasyon sayesinde bu ihbar bilgisi MOBİ sistemine aktarılmaktadır. Bu entegrasyon, anında bir iş emri oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan iş emri, ilgili birim şefliğine yönlendirilir. İlgili birim şefliği, gelen iş ihbarına yönelik yetkili personel atamasını MOBİ üzerinden gerçekleştirir. Daha sonra, bu iş emri, mobil cihazlar aracılığıyla ilgili personele iletilerek, iş emrinin detaylarına ve ihbar adresine dair gerekli bilgiler sağlanır.

Bu süreç, MOBİ'nin iş emirleri üzerinden atama ve takip yeteneklerini kullanarak, kurumsal bir yapı içinde hızlı ve etkili bir iletişim ve iş süreci yönetimini sağlar. Entegrasyonun sağladığı bu otomatik akış, iş emri oluşturma, atama yapma ve bilgi iletimi gibi adımları bir bütün olarak ele alarak, kurum içindeki operasyonları daha düzenli ve hızlı bir şekilde yönetmeyi mümkün kılar.

Olay Yönetimi

İhbar adresinin konum bilgileri, hem ilgili birim şefliği tarafından hem de atanmış personel tarafından kolaylıkla takip edilebilmektedir. MOBİ üzerinde bulunan navigasyon desteği sayesinde, atanan personel gerekli konum bilgilerine erişip, olayın meydana geldiği adrese en hızlı şekilde ulaşabilir.

Aynı zamanda, olayların hangi bölgeleri etkilediği, bakım ve destek sürecinin tahmini süresi gibi bilgiler harita üzerinde görselleştirilir. Etkilenen bölgelerdeki abonelere bildirimler gönderilebilir, böylece kurumsal yapı içinde iletişim hızlanır ve müşteri memnuniyeti artar.

Planlı veya Plansız Bakım Yönetimi

İhbar sahasına varan yetkili personel, detaylı incelemelere başlar ve sahada oluşmuş olabilecek arıza, kesinti, patlama, yangın gibi acil müdahale gerektiren olayların tespiti ve yönetimi yapar. MOBİ ile sisteme sorunun tespit ve tanımını girerek ilgili birimleri anlık olarak bilgilendirebilir. Oluşturulan dinamik form yapısı sayesinde sorun tespit ve çözüm işlemleri kolayca yerine getirilir.

MOBİ'nin sağladığı bu entegrasyon ve görselleştirme özellikleri, kurumsal yapı içinde saha operasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmeyi mümkün kılar. Acil durum müdahalelerinde zaman kazandırır, süreçleri şeffaf hale getirir ve ilgili paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirir.

SCADA Yönetimi

İşletmenin saha varlıklarını anlık olarak izleyebilen ve olası istenmeyen durumlarda otomatik tepkiler verebilen bir sistemdir. Bu sistem, sahadaki otomatik reseptörler aracılığıyla işletmenin varlıklarını sürekli olarak takip eder ve anlık verileri sağlar.

Herhangi bir istenmeyen durum ortaya çıktığında, SCADA Yönetimi otomatik olarak bu durumu algılar ve ilgili birimlere hızlı bir şekilde bilgi iletir. Bu bilgi, bir iş emri formatında ilgili birimlere yönlendirilir. İlgili birimler, sistem tarafından sağlanan bu iş emri üzerinden olaya anında müdahale edebilirler.

Bu detaylandırma, SCADA Yönetiminin işletmeler için otomasyon, izleme ve hızlı müdahale yetenekleriyle birleşerek operasyonel güvenilirliği artırdığını ve iş süreçlerini daha yönetilebilir hale getirdiğini vurgular.

Personel Yönetimi

Personellerin kaydının, rol ve yetki bazında yönetilmesini sağlar. İnsan kaynakları yazılımı ile entegre edilerek personellerin özlük bilgiler, çalışma durumları, iletişim bilgileri gibi detaylı verilere (yine rol ve yetki bazında) erişim sağlar.

Depo Takibi (Malzeme ve Cihaz)

Sahadaki malzeme ve cihazların yönetimi, MOBİ üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu sayede, depo içindeki malzemelerin yerleri, miktarları, kullanım durumları gibi bilgiler anlık olarak takip edilebilir. Ayrıca, MOBİ'nin sunduğu raporlama özellikleri, depo yöneticilerine envanterin güncel durumu hakkında anında bilgi sunar.

Sistem içerisinde tanımlanan depoların, malzeme ve cihazların sahadaki varlıklarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu süreç, işletmenin envanter yönetimi, stok takibi ve varlık izleme konularında kapsamlı bir kontrol ve organizasyon sağlar.

Depo Takibi, işletmeye malzeme ve cihaz yönetiminde hem zaman hem de maliyet avantajları sağlar. Doğru ve güncel bilgilere dayalı olarak depo yönetimini kolaylaştırır, stok seviyelerini optimize eder ve iş süreçlerini daha verimli bir hale getirir.

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi, işlerin başlama, devam ve bitiş zamanlarını kaydederek operasyonel verimliliği artırmayı, işleri standart bir şekilde tamamlamayı hedefleyen bir modüldür. Planlama, yürütme ve sonlandırma aşamalarında detaylı kayıt tutar, süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir kılar. Bakım sırasında oluşan durumları otomatik olarak tespit eder ve çözüm adımları içeren formlar oluşturur.

Bu modül, işlerin standart prosedürlere uygun tamamlanmasını destekler, aksaklık durumlarında hızlı müdahale sağlar. Operasyonları düzenler, hataları azaltır ve sürekli iyileştirmeye olanak tanır.

Araç Takibi

MOBİ, sisteme kaydedilen araçların anlık konumlarını harita üzerinde detaylı bir şekilde izleme imkanı sunar. Bu özellik, işletmelerin araçlarını etkili bir şekilde takip etmelerine ve operasyonel süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

MOBİ, yöneticilere ve saha operasyon ekiplerine, araçların etkin bir şekilde dağıtılması ve yönetilmesi için kritik bilgiler sağlar.

Navigasyon entegrasyonu ile araçların belirlenen rotalarda daha hızlı ve kontrollü hareket etmelerine yardımcı olur. Sağladığı optimizasyon ile yakıt ve zamandan tasarruf etmelerine olanak tanır.

MOBİ araçların üzerindeki işlerin başlama, devam etme ve tamamlanma durumlarını gösterir. Bu sayede araçların harita üzerindeki konumlarıyla birlikte ekiplere atanan işlerin de takibi sağlanır.

Kullanıcı Yönetimi

Sisteme kaydedilen veya farklı sistemlerden çekilen kullanıcıların yönetilmesini sağlar. Kullanıcı grupları oluşturulabilir. Rol ve yetki bazlı izinler verilebilir. Farklı yazılımlarla entegrasyon kurulup sistemler arasında bilgi alışverişi yapılabilir.

Raporlama

MOBİ, ihbar, malzeme, SCADA gibi tüm modüllerle ilgili standart ve özel raporlar sunar. İşletmelerin, sahadaki tüm süreçleri hakkında detaylı verilere erişmelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin verileri daha etkili bir şekilde analiz etmelerine, operasyonları daha iyi yönetmelerine ve karar alma süreçlerini optimize etmelerine olanak tanır.

Kullanım Alanları

MOBİ, bir şirketin kaynak yönetim sistemlerini besleyen ve öncelikli olarak tüm operasyonları detaylı bir şekilde inceleyen bir uygulamadır. Özellikle ERP – SAP - ORACLE gibi büyük çaplı sistemlerle entegre çalışan MOBİ, iş emirlerini tek bir akış şeması içinde birleştirerek, farklı departmanlarda aynı sistem standardını benimsetir.

Mobi'nin Sağladığı Faydalar

  • ERP – SAP - ORACLE büyük çaplı sistemlerle entegre çalışarak iş emirlerini tek bir akış şeması içinde birleştirir.
  • MOBİ'nin entegrasyon yeteneği, birim değişikliklerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek eğitim maliyetlerini minimuma indirir.
  • Entegrasyon yeteneği sayesinde farklı birimlerde çalışanlar, şirket içinde birimler arası işbirliğini güçlendirir ve daha koordineli bir çalışma ortamı sağlar.
  • Önceden belirlenmiş sorun tespit ve çözüm formları ile işleri standart hale getirir.
  • Harita üzerinde görselleştirilen süreç adımları ile anlık takip ve kuş bakışı kontrol sağlar.
  • Sahadan iş emri oluşturma ve iş emri havuzundan iş üstlenebilme kabiliyeti ile işlerin çok kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olur.
  • Ekip, malzeme, personel gibi kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olarak ciddi bir maliyet tasarrufu sağlar.